Galweg- en Galblaaskanker

Galwegkanker of Cholangiocarcinoom (CC) is een ernstige ziekte die meestal wordt opgedeeld in drie hoofdcategorieën: Intrahepatisch cholangiocarcinoom, perihilair cholangiocarcinoom en distaal cholangiocarcinoom. Cholangiocarcinoom heeft een incidentie van ongeveer 6 per 100.000 individuen. Galblaaskanker heeft een prevalentie van 2,5 in 100.000 individuen. Het is één van de meest agressieve kankersoorten in het galwegsysteem, met een mediane overleving van soms minder dan een jaar. De enige behandeling die bij galweg- en galblaaskanker zicht geeft op curatie, is resectie van de tumor. Slechts een klein deel van de patiënten kan curatief worden behandeld.

De grote variabiliteit in overleving na curatieve resectie geeft aan dat er veel gewonnen kan worden op het gebied van risicoprofilering in deze zeldzame ziekte. Grote stappen kunnen gemaakt worden in het differentiëren van individuele patiënten, op basis van hun tumorspecifieke karakteristieken. Slechts door betere differentiatie- en individualisatiemethodes te ontwikkelen en te gebruiken, kan een langere overleving na resectie en uiteindelijke curatie gerealiseerd worden. 

De belangrijkste doelstelling van de Parel Galweg- en Galblaaskanker is gezamenlijk onderzoek uitvoeren, op basis van een prospectieve patiëntenpopulatie die curatief wordt behandeld voor CC, om deze methodes te ontwikkelen. Recente trials wijzen daarnaast uit dat locally advanced CC door systemische therapie terug kan worden gebracht naar (curatief) resectabele afmetingen. Daarom is het zoeken naar specifieke targets voor pre- en postoperatieve systemische therapie eveneens een doelstelling van deze Parel.

Overview

Contact person

s.buttner@erasmusmc.nl

Main features

Donors

100

Age cohort

18-99

Phenotypes

Malignant neoplasm of gallbladder Malignant neoplasm: Intrahepatic bile duct carcinoma

Types of data

Biological samples Medical records

Materials collected

DNA Plasma Serum Tissue, cryo preserved

Data enrichment

Genomics
Casemanagers Parels