Subsidie KWF Kankerbestrijding biobank en database levercelkankerpatiënten

29-09-2017

Maag-darm-leverarts Minneke Coenraad en haar collega’s van de Dutch Hepatocellular & Cholangiocarcinoma Group krijgen een subsidie van 440.000 euro om een landelijke database en biobank op te zetten voor patiënten met kanker die ontstaat in de cellen van de lever of galwegen.

Het gaat om een landelijk initiatief. De Dutch Hepatocellular & Cholangiocarcinoma Group is een samenwerkingsverband tussen medisch specialisten en onderzoekers van diverse UMC’s, die zich bezighouden met de behandeling van levercel- of galwegkanker. Voor dit project werkt men nauw samen met het Parelsnoer Instituut. 

Primaire levercelkanker staat op nummer drie van alle kankersoorten waaraan de meeste mensen sterven. Jaarlijks wordt in Nederland bij zo’n 450 personen deze diagnose gesteld.
De vooruitzichten zijn in een aanzienlijk deel van deze mensen slecht. Coenraad wil daar met behulp van een op te zetten landelijke database en biobank verandering in brengen. “We willen zoveel mogelijk informatie verzamelen om in te kunnen zetten voor wetenschappelijk onderzoek. Ons uiteindelijke doel is om de diagnose in een vroeger stadium te kunnen stellen en de behandeling van levercelkanker te verbeteren.” 

« terug