Beschikbare templates

  

Uitgangspunt

Kaderreglement

 

Parel vormgeven

Toetreding en implementatie

Kosten

Parelreglement

Patiënteninformatie 

Parel modelleren (gegevens)

Informatiemodel

SOP’s

Verzamelen

Inclusie

SOP Regeling informed consent

Klinische registratie

Handleiding Data collectie

Aanleveren aan de CI

Handleiding Data validatie

Afnemen lichaamsmateriaal

Biobankdocument

Vastleggen beeldmateriaal

Beeldendocument

Opslag

Transport & opslag lichaamsmateriaal 

 

Gegevensverwerking in voorportaal    

en CI

Voorportaal

CI

Validatie & opslag beeldmateriaal

 

Uitgifte

Beslissen over aanvragen

Parelreglement

Toetsingen

Voorbereiding en uitvoering

SOP Uitgifte

Bijlage 1a - Eisen en taken per rol

Bijlage 1b - Checklist voor de PUC

Bijlage 2 - Formulier Voornemen tot uitgifte

Bijlage 3 - Formulier Opdracht tot uitgifte

Bijlage 4a - Opdracht tot uitgifte biomaterialen

Bijlage 4b - Checklist transport biomaterialen

Bijlage 4c - Tracking biomaterialen

Bijlage 4d - Tarieven verzendkosten biomaterialen voor externen

Bijlage 5 - Formulier Opdracht tot uitgifte beeldmateriaal

Bijlage 6 - Material Transfer Agreement

Bijlage 7 - Parel XXX selectie variabelen voor uitgifte

Bijlage 8 - Overzicht toetsingsproces in UMC's

Bijlage 9 - Leveringsvoorwaarden interne onderzoekers

Bijlage 10 - Proces terugkoppeling individuele bevinding

Bijlage 11 - Notitie lichte toetsingsprocedure van onderzoek met data door Parels

Bijlage 12 - Notitie toetsingen rondom additionele uitgiftes van data en lichaamsmateriaal

Voorwaarden/Overeenkomsten

Onderzoek

Gebruik verzamelingen

Jaarrapportages Parels

Terug naar de patiënt

SOP depseudonimisatie

Verrijking dataset

 

Koppeling andere databases

SOP koppeling databases buiten PSI