Parelsnoer

De nationale infrastructuur voor klinische biobanken in Nederland 

 

Parelsnoer is een samenwerkingsverband tussen de acht Universitair Medische Centra (UMC's), dat in 2007 is opgericht door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Parelsnoer biedt onderzoekers binnen de UMC's én externe onderzoekers een infrastructuur en standaardprocedures voor het opzetten, uitbreiden en optimaliseren van klinische biobanken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. 

Door het gezamenlijk op uniforme wijze verzamelen en opslaan van klinische gegevens, lichaamsmaterialen en beelden van zorgvuldig gedocumenteerde patiënten met eenzelfde ziektebeeld ontstaan grote cohorten, die omvangrijker wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken.

Parelsnoer zorgt ervoor dat wetenschappelijk onderzoek op een natuurlijke wijze aan hoogwaardige zorg wordt gekoppeld, waardoor er gemakkelijk en betrouwbaar onderzoek bij de patiënt mogelijk is, de wetenschap zich verder kan ontwikkelen en er nieuwe methodes ontwikkeld kunnen worden om ziektes beter te behandelen of in de toekomst zelfs te voorkomen. 

De binnen Parelsnoer opgebouwde infrastructuur en samenwerking tussen de acht UMC's kunnen ook worden ingezet ten behoeve van andere aandoeningen waarbij gemeenschappelijk onderzoek gewenst is.  

Samenwerkende UMC’s