Cerebrovasculair accident (CVA)

In Nederland leven ongeveer 120.000 mensen met de gevolgen van een beroerte. Per jaar krijgen 30.000 patiënten een beroerte ten gevolge van een herseninfarct of hersenbloeding. Beroertes vormen de derde doodsoorzaak in Nederland en zijn de belangrijkste oorzaak van invaliditeit op oudere leeftijd. In 80% van de gevallen betreft het een herseninfarct, waarbij een gedeelte van de hersenen door verstopping van een bloedvat zonder zuurstof raakt en afsterft. In 20% van de gevallen betreft het een hersenbloeding. De behandeling van een herseninfarct en een hersen-
bloeding verschilt. Ongeveer 25% krijgt binnen vijf jaar opnieuw een beroerte.

Op diverse manieren wordt gewerkt aan de verbetering van voorlichting, preventie en onderzoek. Dit gebeurt in overleg met collectebusfondsen (Hartstichting en Hersenstichting Nederland) en de Nederlandse CVA-patiëntenvereniging "Samen Verder". Op lange termijn zou het zeer wenselijk zijn dat er een Europees consortium wordt gevormd dat grote therapeutische onderzoeken op het gebied van klinische gegevens en biobanken zal gaan coördineren. De European Stroke Organisation is een Europees samenwerkingsverband, maar voor zover bekend zijn er nog geen ont-
wikkelingen in de richting van Europese biobanken.

De resultaten van een onderzoek worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. 

Overview

Contact person

ij.m.ruigrok@umcutrecht.nl

Main features

Donors

5719

Age cohort

11-98

Phenotypes

Subarachnoid haemorrhage Intracerebral haemorrhage Cerebral infarction Nonpyogenic thrombosis of intracranial venous system

Types of data

Biological samples Medical records

Materials collected

DNA Plasma Serum

Data enrichment

Genomics