Ischemische hartziekten (IHZ)

Ischemische hartziekten (IHZ) vormen een belangrijk gezondheidsprobleem. In Nederland worden jaarlijks ruim 100.000 mensen in een ziekenhuis opgenomen vanwege IHZ, terwijl ongeveer 15.000 mensen aan de gevolgen ervan overlijden.

Binnen de Parel IHZ worden klinische informatie en lichaamsmateriaal verzameld van patiënten met een acuut hartinfarct en van patiënten met chronisch hartfalen ten gevolge van een "oud" hartinfarct. Hiermee wordt het mogelijk het traject te bestuderen, dat loopt van het optreden van ischemie van het hart, infarcering, afnemend functioneren van het hart, tot uiteindelijk (terminaal) hartfalen.

De kennis die wordt verkregen, kan leiden tot het ontwikkelen van verbeterde behandelingen, resulterend in een kwalitatief en kwantitatief betere overleving.

Overview

Contact person

i.kardys@erasmusmc.nl

Main features

Donors

836

Age cohort

28-94

Phenotypes

Acute myocardial infarction Heart failure

Types of data

Biological samples Medical records

Materials collected

Plasma Serum

Data enrichment

Genomics