Levertumoren

Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 1.300 patiënten de diagnose primaire levertumor. Primaire levertumoren zijn tumoren die ontstaan in de lever of de galwegen. De Levertumoren Parel includeert patiënten met hepatocellulair carcinoom, intrahepatisch cholangiocarcinoom, perihilair cholangiocarcinoom en galblaascarcinoom. Het distaal cholangiocarcinoom valt, vanwege de ligging, onder de PancreasParel.

In 2014 is de Dutch Hepatocellular and Cholangiocarcinoma Group (DHCG) opgericht. De DHCG is een gemeenschappelijk initiatief van Nederlandse medisch specialisten om de krachten in de strijd tegen levertumoren te bundelen. In 2016 is er in de DHCG een werkgroep opgericht om een landelijke levertumoren biobank en database op te zetten. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de gangbare processen binnen de UMC’s en de structuur van het Parelsnoer Instituut (PSI). 

Het doel van de Parel is om via wetenschappelijk onderzoek de kennis van primaire levertumoren te vergroten en de behandelingen van de patiënten te verbeteren.

De volgende algemene doelen zijn geïdentificeerd:

- Het valideren van bestaande en het zoeken naar betere diagnostische en prognostische biomarkers.
- Het ontwikkelen van diagnostische en prognostische modellen aan de hand van deze biomarkers, die toepasbaar zijn in een klinische setting.
- Het zoeken naar biomarkers en factoren die het succes van lokale therapie (resectie, ablatie, transplantatie) en systemische therapie (chemotherapie en antilichamen) voorspellen.
- Het zoeken naar specifieke targets voor systemische therapie.

Om deze Parel succesvol vorm te geven en uit te voeren, wordt er nauw samengewerkt tussen de (Nederlandse) UMC’s en de Nederlandse Leverpatiëntenvereniging (NLV). Het opzetten van de Parel wordt voornamelijk gefinancierd door KWF Kankerbestrijding en de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH).

Overview

Contact person

No information

Main features

Donors

No information

Age cohort

No information

Phenotypes

No information

Types of data

No information

Materials collected

No information

Data enrichment

No information