Toetsingsprocedure   

  • Het consortium dient de goedgekeurde documenten in overleg met de UMC-coördinator van het coördinerend UMC in bij de BTC/METC van het coördinerend UMC.
  • De BTC/METC van het coördinerend UMC dient de documenten landelijk te beoordelen.
  • Na goedkeuring van de documenten door de BTC/METC van het coördinerend UMC kan de lokale toetsing in de overige deelnemende UMC's in gang worden gezet.
  • Het consortium stuurt de goedgekeurde documenten inclusief de beoordeling van de toetsingscommissie naar de lokale verantwoordelijken voor de klinische biobank én de UMC-coördinatoren van de overige deelnemende UMC's met het verzoek genoemde documenten lokaal te laten toetsen door de BTC/METC van deze deelnemende UMC's.
  • Het consortium dient van elke lokale toetsing een schriftelijk bewijs van goedkeuring te hebben.
  • Vervolgens kan er over worden gegaan tot de voorbereidende werkzaamheden van de te verzamelen klinische datalichaamsmaterialen en indien van toepassing beeldmateriaal.