Inrichting Parel

Indien u reeds op de hoogte bent van de procedure inzake de inrichting van een Parel, klikt u hier voor het Stappenplan Inrichting Parel.  

Begeleiding 

De toegewezen Casemanager begeleidt de Parelleiding (zijnde de Parelcoördinator en de Parelmanager) bij de inrichting van de Parel en neemt de te ondernemen stappen met de Parel door. Daarnaast kan de Parel een beroep doen op de centrale organisatie van PSI. 

Beoordeling toetsingscommissies   

Zodra de ingediende Pareldocumenten (Parelreglement en Patiënteninformatie) door het Dagelijks Bestuur van PSI akkoord zijn bevonden, dienen deze documenten voor een onafhankelijke LANDELIJKE beoordeling door de Biobanktoetsingscommissie (BTC)/Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) in het coördinerend UMC en vervolgens lokaal in de deelnemende UMC's te worden getoetst. Lees meer

Centrale organisatie 

Zodra alle toetsingen rond zijn, kan de Parel met onderstaande zaken aan de slag.

 • Informatiemodel
  De Parelleiding werkt samen met de Landelijke Coördinator Informatiearchitectuur het informatiemodel verder uit. In de praktijk kan dit onderdeel van het proces enkele maanden duren.
 • Lichaamsmaterialen
  In overleg met de Landelijke Coördinator Biobank stelt de Parel definitief vast welke lichaamsmaterialen er verzameld zullen worden. Indien deze niet standaard zijn, zorgt de Landelijke Coördinator Biobank voor opname in het Biobankdocument.
 • Implementatie PRISMA  
  De Landelijke Coördinator Informatiearchitectuur en de Landelijke Coördinator ICT coördineren de implementatie van PRISMA in de Centrale Infrastuctuur (CI) en indien noodzakelijk in de bijbehorende voorportalen. Advanced Data Management (ADM) verzorgt de implementatie van PRISMA in ProMISe (voorportalen en CI). In de praktijk duurt dit enkele maanden.
 • ICT
  De Landelijke Coördinator ICT zorgt dat de lokale ICT-coördinatoren over de komst van de nieuwe Parel worden geïnformeerd. De lokale Pareltrekkers nemen met hun eigen ICT-coördinator contact op om de inrichting van de Parel af te stemmen.
 • Beelden
  Indien van toepassing neemt de Parelleiding contact op met de CI-datamanager voor de centrale opslag van beelden.
 • Overige Pareldocumenten
  In aanvulling op het Parelreglement en de Patiënteninformatie stelt de Parel een Handleiding Datacollectie en Handleiding Datavalidatie op om te zorgen dat de data gestandaardiseerd verzameld worden.  

Lokale inrichting Parel

Voor de procedure met betrekking tot de lokale inrichting van de nieuwe Parel klikt u hier

Verzamelen

Zodra zowel de centrale als de lokale inrichting van een Parel gereed is, kan de verzameling binnen de Parel in de deelnemende UMC's starten. Het startmoment kan per UMC verschillen. Zodra de Parelverzameling een voldoende grote omvang heeft bereikt en van goede kwaliteit is, kan er door middel van een onderzoeksvraag overgegaan worden tot de uitgifte van onderzoeksgegevens en/of materialen. Lees meer