Stappenplan Toetreding Parel tot PSI

 1. Het onderzoeksconsortium voldoet aan de toetredingscriteria → GO 
 2. Het consortium neemt contact op met de Operationeel Manager PSI voor een face-to-face overleg → GO/NO GO Kandidaat-Parel
  Het consortium is nu Kandidaat-Parel 
 3. Het consortium benoemt de Parelleiding; een landelijke Parelcoördinator en Parelmanager werkzaam in het coördinerend UMC 
 4. Het Centraal Bureau PSI informeert de UMC-coördinatoren over de nieuwe Kandidaat-Parel 
 5. De Parelleiding schrijft een eerste versie van het Parelreglement en de patiënteninformatie met ondersteuning van het kernteam van PSI
 6. De Parelleiding neemt contact op met de Landelijke Coördinator Informatiearchitectuur voor het opstellen van het informatiemodel (PRISMA)
 7. Het Centraal Bureau PSI organiseert een kick-off meeting tussen de Kandidaat-Parel en het Centraal Team PSI
 8. Twee weken vóór de kick-off meeting levert de Parelleiding genoemde Pareldocumenten aan 
 9. Tijdens de kick-off meeting wordt gekeken wat er nog moet gebeuren om als Parel te kunnen starten GO/NO GO Parel
  De Kandidaat-Parel is nu een officiële Parel
 10. Het Centraal Team PSI benoemt een Casemanager, die de Parel gedurende het hele proces begeleidt en ondersteunt
 11. De benoeming van de landelijke Parelcoördinator dient via het Centraal Bureau PSI door de decaan van het coördinerend UMC formeel bekrachtigd te worden 
 12. Het Centraal Bureau PSI verzorgt de communicatie rond de aankondiging van de nieuwe Parel en brengt de UMC-coördinatoren op de hoogte
 13. De Parel zelf zorgt voor de communicatie binnen de Parel 
 14. De Parelleiding maakt de Pareldocumenten gereed 
 15. Juridische check Pareldocumenten door Juridisch adviseur PSI (en eventueel externe jurist)  
 16. De Parelleiding dient de definitieve Pareldocumenten in bij het Dagelijks Bestuur van PSI → GO 
 17. Start inrichting Parel

 

 schema toetreding