Wie betaalt wat?

 

De verrichtingen van het Parelsnoer Instituut worden deels vanuit de UMC's en deels vanuit de Parels zelf gefinancierd.

Financieringsmodel Parelsnoer

Onderdeel

Opstart

Inrichting en productie

Uitgiftes interne onderzoekers

Uitgiftes externe onderzoekers

Landelijke PSI-organisatie

NFU

NFU

NFU

NFU

Landelijke Parel

Parel

UMC

UMC

Externe onderzoeker

Lokale Parel  

UMC

UMC

UMC

Externe onderzoeker

 

  • Een interne onderzoeker is iemand die deel uitmaakt van een Parel en binnen de doelstelling van die Parel de beschikking krijgt over Donorgegevens en Donormateriaal van andere partijen. Alle andere onderzoekers worden gezien als externe onderzoekers.

Toelichting

Opstart Parel

Alle kosten bij de start van een nieuwe Parel zijn voor rekening van de Parel en de betrokken UMC's. U kunt hierbij denken aan de kosten voor de coördinatie, regie en uitvoering door de landelijke Parelcoördinator en de landelijke Parelmanager en de kosten voor de centrale toetsing in het coördinerend UMC. Hiervoor worden geen rekeningen gestuurd.

Inrichting en productie Parel

Alle kosten voor het inrichten en laten draaien van Parels zijn voor rekening van de betrokken UMC's. De verdeling daarvan kan per UMC verschillen. Denk hierbij aan de kosten van de inclusies, maar ook aan alle kosten voor de inrichting van de lokale infrastructuur en toetsing. UMC’s en afdelingen die deelnemen aan een Parel zorgen ervoor dat de kosten worden gedekt en zullen bij (goedgekeurde) uitgifteverzoeken leveren.

Uitgifte Parel

Interne onderzoekers

Voor de directe kosten van uitgiftes die door de Parel zelf worden geïnitieerd, worden geen rekeningen verstuurd. Dat geldt ook voor uitgiftes waarin de Parel (of één van de Parelparticipanten) samenwerkt met externe onderzoekers. Eventuele aanvullende handelingen, bepalingen en analyses zoals het maken van verdunningen (bijvoorbeeld voor DNA), het snijden van coupes, laboratoriumbepalingen, bioinformatica, beeldanalyses, etc. worden wel separaat (per offerte vooraf) in rekening gebracht.

Externe onderzoekers

Voor uitgifteverzoeken waarbij de Parel zelf niet rechtstreeks betrokken is, zal door de landelijke Parelcoördinator (wel) een rekening worden gestuurd. Deze rekening kent de volgende componenten:

  • Alle kosten die te maken hebben met handling, picking, transport, etc. zoals beschreven in de tabel “Tarieven verzendkosten biomaterialen voor externen” van de SOP Uitgifte. Periodiek wordt deze tabel geactualiseerd. De uit deze tabel resulterende vergoedingen zullen aan de biobanken van de leverende UMC’s worden uitgekeerd.
  • Een additionele vergoeding voor de opzet en de coördinatie van de Parel. De Parel kan zelf bepalen of en zo ja hoeveel in rekening wordt gebracht. Deze vergoeding kan per uitgifte of aanvrager verschillen, wordt vooraf met de externe onderzoeker overeengekomen en komt ten goede aan het voortbestaan van de Parel.
  • Eventuele vergoedingen (op basis van offerte) voor aanvullende handelingen, bepalingen en analyses.


Mocht u naar aanleiding van bovengenoemde vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de UMC-coördinator in het betreffende UMC of met de Operationeel Manager PSI.