Meedoen aan Parelsnoer

Het ontstaan, de behandeling en het voorkómen van ziektes kan beter worden onderzocht als gebruik wordt gemaakt van grote verzamelingen medische gegevens en lichaamsmaterialen; ook wel "Biobanken" genoemd. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens over het verloop van een ziekte, maar onderzoekers analyseren ook weefsels en cellen van patiënten om erachter te komen wat de ziekte precies in het lichaam doet.

Van patiënten worden medische gegevens uit het behandeldossier en lichaamsmaterialen (zoals bloed en weefsel) bewaard en gebruikt voor wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van een bepaald ziektebeeld, de zogenoemde "Parel". Door het bundelen van deze gegevens en materialen uit de acht UMC's kan de wetenschap zich ontwikkelen, de patiënt beter worden behandeld en kunnen nieuwe methodes ontwikkeld worden om de ziekte beter te behandelen of in de toekomst zelfs te voorkómen. Het gaat hierbij niet om één bepaald onderzoek, maar om meerdere toekomstige onderzoeken waarvoor we de gegevens en het lichaamsmateriaal van patiënten nodig hebben.  

Hoe meer, hoe beter

Hoe meer gegevens en materialen (waaronder ook beeldmateriaal) van verschillende patiënten beschikbaar zijn, hoe groter de kans dat wetenschappelijke onderzoeken resultaten opleveren. De unieke samenwerking tussen de UMC's zal tot snellere en betere resultaten leiden. Onderzoek kost ook tijd. Deelname aan deze Parel levert voor de patiënt zelf geen direct voordeel op. Het doel is dat de wetenschappelijke onderzoeken in de toekomst wel nuttige nieuwe gegevens opleveren die van belang zijn voor het behandelen van patiënten met dezelfde ziekte of voor het ontwikkelen van een methode om het krijgen van die ziekte te voorkomen.  

Resultaten van een onderzoek

De resultaten van een onderzoek zullen worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Uw persoonlijke gegevens zullen in de publicaties niet terug te vinden zijn. De gepubliceerde onderzoeksresultaten kunt u terugvinden op deze website onder "Publicaties". Hier kunt u de belangrijkste resultaten terugvinden, die uit het onderzoek met de verzameling gegevens en lichaamsmaterialen zijn voortgekomen.