Uitgifteproces klinische biobank

Parelsnoer ondersteunt onderzoekers bij het beschikbaar stellen van de data en lichaamsmaterialen voor het uitvoeren van klinisch biobankonderzoek.

Het coördinerend UMC van de Parel is het eerste aanspreekpunt voor de onderzoekers. De Parel Uitgiftecoördinator is gedurende het gehele uitgifteproces de contactpersoon voor de onderzoeker en kan voor advies bij de vertegenwoordigers (UMC-, IT- en Biobankcoördinatoren) van de UMC's terecht.