Stappenplan Opdracht tot uitgifte klinische data en metadata

  1. De PUC vult in overleg met de onderzoeker (Parel) het formulier Opdracht tot uitgifte klinische data en metadata in 
  2. Na ondertekening stuurt de PUC het gescande formulier Opdracht tot uitgifte klinische data en metadata naar de CI-datamanager met een kopie aan de onderzoeker
  3. Indien het een externe onderzoeker (van buiten de Parel) betreft, dan dient er een Material Transfer Agreement te worden afgesloten
  4. Bij de start van de uitgifte wordt de aanlevering van data aan de centrale infrastructuur bevroren door de CI-datamanager  
  5. De totale uitgifteperiode is standaard 10 werkdagen (in overleg kan deze periode door de CI-datamanager worden aangepast)
  6. De CI-datamanager levert de gevraagde data binnen de afgesproken uitgifteperiode aan bij de PUC
  7. De PUC controleert of de ontvangen data volgens aanvraag zijn geleverd en geeft binnen vijf werkdagen een terugkoppeling aan de CI-datamanager
  8. De PUC vraagt de CI-datamanager de data via een beveiligde server aan de onderzoeker beschikbaar te stellen
  9. Indien het een interne onderzoeker betreft, stuurt de CI-datamanager de Leveringsvoorwaarden (voor intern onderzoek is een MTA niet nodig, noch een offerte)  
  10. Als de uitgifte volgens de onderzoeker niet aan de aanvraag voldoet, vindt er zo spoedig mogelijk een gecorrigeerde uitgifte plaats

Uitgifte aanvullende data

Als de onderzoeker na de afgesproken uitgifte aanvullende data wenst te ontvangen, dan dient er opnieuw een formulier Voornemen tot uitgifte Parelsnoer te worden verstrekt. 

 

 Onderzoeksresultaten 

Na afloop van de uitgifte rapporteert de onderzoeker de onderzoeksresultaten en eventuele publicaties aan de PUC, die deze informatie doorgeeft aan de Parelcoördinator.