Stappenplan Opdracht tot uitgifte lichaamsmaterialen 

 1. De onderzoeker gaat in het eigen UMC na hoe ontvangst van de materialen dient te verlopen en maakt hier indien nodig afspraken over
 2. De onderzoeker geeft de afspraken inzake de ontvangst van materialen (definitieve adressering en verzendinstructies) door aan de PUC. Eerder kan er niet met de uitgifte worden gestart! 
 3. De PUC bespreekt de uitgifte met de landelijke Coördinator Biobank
 4. Nadat de uitgifte van de klinische data heeft plaatsgevonden, kan het verzoek tot uitgifte van lichaamsmaterialen worden gedaan
 5. De PUC vult in overleg met de onderzoeker het formulier Opdracht tot uitgifte lichaamsmaterialen per type lichaamsmateriaal en per UMC in 
 6. De PUC stuurt het ingevulde en gescande formulier Opdracht tot uitgifte lichaamsmaterialen, de Checklist transport lichaamsmaterialen en het formulier Tracking lichaamsmaterialen per e-mail naar de lokale Biobankcoördinatoren
 7. De PUC stuurt het ingevulde en gescande formulier Opdracht tot uitgifte lichaamsmaterialen ook naar de CI-datamanager en de landelijke Coördinator Biobank 
 8. De lokale Biobankcoördinator geeft genoemde opdracht tot uitgifte door aan de betrokken lokale biobankmedewerkers
 9. De lokale Biobankcoördinatoren van de betreffende UMC's leveren de gevraagde lichaamsmaterialen binnen vier weken per koerier rechtstreeks aan bij de onderzoeker
 10. De onderzoeker controleert of de ontvangen lichaamsmaterialen volgens aanvraag zijn geleverd
 11. De onderzoeker geeft binnen vijf dagen na levering van de lichaamsmaterialen per e-mail een terugkoppeling aan de PUC
 12. De PUC geeft de terugkoppeling door aan de landelijke Coördinator Biobank, de lokale Biobankcoördinatoren en de CI-datamanager
 13. Als de onderzoeker concludeert dat de uitgifte niet aan de aanvraag voldoet, dan zal er spoedig een gecorrigeerde uitgifte plaatsvinden

Uitgifte additionele lichaamsmaterialen 

Als de onderzoeker na de afgesproken uitgifte additionele lichaamsmaterialen wenst te ontvangen, dan dient er opnieuw een formulier Opdracht tot uitgifte lichaamsmaterialen te worden verstrekt. Dit wordt beschouwd als een nieuwe aanvraag.